Europese Steun voor opleidingstraject en loopbaanbeleid

Projectomschrijving

Bij de brouwerij zijn onze medewerkers van cruciaal belang. Enkel door hun inzet en toewijding kunnen wij onze klanten de beste bieren bezorgen. Dankzij de steun van ESF willen we dan ook werken aan een duurzaam loopbaanbeleid, ‘Bavik Super People’ genaamd, om onze medewerkers mee te laten groeien met onze organisatie.

Doel -en resultatenomschrijving

Het project richt zich op onderstaande resultaten:

  • Een competentiebeleid ontwikkelen, gekoppeld aan de waarden van de brouwerij (passie, authenticiteit, innovatie, bier voor kenners)
  • Blijven werken aan een aangenaam werkklimaat
  • Entrepreneurship ondersteunen en stimuleren

Financiële steun

Er wordt in totaal 114.752,61 euro geïnvesteerd in het project.

  • ESF: 32.000 euro
  • Vlaams co-financieringsfonds: 48.000 euro
  • Eigen middelen: 34.752,61 euro